Download Jng-90 Turkish Military Sniper Rifle – Screenshots and Description:

Jng-90 Turkish Military Sniper Rifle

Bora-12 Keskin Ni?anc? Tüfe?i (Jng-90 Turkish Military Sniper Rifle) 1.1

Gta 5’de bir ilk,tamamiyle milli yap?m olan Türk Silahl? Kuvvetleri taraf?ndan kullan?lan keskin ni?anc? tüfe?imiz Bora-12 di?er ad?yla Jng-90 art?k sizlerle.

Emek h?rs?zl??? yapan 30 dakikal?k videosunda 30 saniye ismimizi veremeyen sözde youtuberlar bu modu sizin için de?il gerçekten hakeden oyuncu arkada?lar?m?z için yapt?m.

Normalde silah modlar? yapm?yordum fakat ortada yapanda olmay?nca i? ba?a dü?tü ve uzun u?ra?lar sonucu ilk modum sizlerle.

Tüfe?in modelini bulan ve ve kaplamas?n? tekrardan düzenleyen Sato8 karde?ime çok te?ekkür ederim.

Tüfe?in animasyonu metroidguy adl? bir arkada? taraf?ndan düzenlenmi?tir kendisine te?ekkürü borç bilirim.

Be?enilerinizi ve yorumlar?n?z? eksik etmeyin…

Kurulum:

Gta5updatex64dlcpackspatchday8ngdlc.rpfx64modelscdimagesweapons.rpf Tüm dosyalar? buraya at?n dürbün dahil.Oyunu korsan olanlar patchday3ng’ye atmay? denesin.

Here is the Turkish military sniper rifle Bora 12 other name is Jng 90.

This is my first weapon mod,i had lot of issue while i’m making this but thank goodness, metroidguy helped me and he has lot of labor.

Rifle model re edited and animated by ‘metroidguy’thank you again my friend.

Rifle retextured by my friend ‘Sato8’ and he has lot of labor to.

Orginal scope model : https://tr.gta5-mods.com/weapons/desert-scope

Installation:

Gta5updatex64dlcpackspatchday8ngdlc.rpfx64modelscdimagesweapons.rpf follow the location and drag all the files.

Changelog

Update 1.1

*Added new marpat camo.
*Yeni marpat kamuflaj? eklendi.

Credits:

ShadowWolfTR

Download mod

File File size

rarBora12-Jng90

33 MB