Download Native Trainer Turkish Translation (Türkçe) 1.0 – Screenshots and Description:

Native Trainer Turkish Translation (Türkçe) 1.0

Herkese merhaba arkada?lar, sizlere Native Trainer hilesini türkçele?tirdim. K?rm?z? Beyaz menü ile birlikte yaz? fontlar?n? da az küçülterek hileyi size %95 türkçele?tirmeyle sizlere sunmaktay?m.

Peki neden sadece %95’ni türkçele?tirdim. Hava ayalar?nda ki hava ayarlar? sorun ç?kart?yordu. Bu yaz?lar? türkçele?tirince hava durumu maalesef de?i?medi?ini fark ettim. ?leride sorunu çözersem türkçele?tirmeyi planl?yorum.

Karakterler tamamen türkçele?tirdim. “?, Ö, Ü, ?, Ç, ?” gibi harfler tamamen ekledim

Kurulum:
1- Zip dosyas?n?n içindeki NativeTrainer.asi dosyas?n? Gta 5’in ana klasörüne at?n.
2- https://gta5mod.net/gta-5-mods/tools/script-hook-v-native-trainer-1-0-1737-0/ Bu linkten bu dosyay? indirip NativeTrainer.asi dosyas? hariç .dll uzant?l? dosyalar? da Gta 5’in ana klasörüne at?yorsunuz.

Not mutlaka oku akl?nda olsun: Gta 5’e her güncelleme geldi?inde 2’cide anlatt???m gibi ayn? i?lemi yap?yorsunuz. Siteye tekrar girip indireceksiniz. Güncelleme geldi?inde verdi?im siteden 2 dosyay? güncellemezseniz hile çal??maz.

Hile yeni hali çok ??k oldu. ?n?allah be?enip kullan?rs?n?z. ?ndirmeden öncede resimlere göz atmay? unutmay?n.

Credits:

masumbey & Alexander Blade

Download mod

File File size

zipTürkçe Native Tranier

90 KB